Choď na obsah Choď na menu
 


  Vítam Vás !

 

 

        Moja webová stránka by mala slúžiť predovšetkým ako pomôcka pri učení sa o rastlinách alebo byť len takou informatívnou pre všetky vekové kategórie, no najmä pre študentov stredných škôl, ktoré majú v učebnom pláne bližšie sa oboznámiť s biológiou rastlín.

        Táto stránka je veľmi vhodná pre študentov gymnázií, ktorí túto tému preberajú dosť podrobne. Pre predstavu som sem pridala aj pár obrázkov, ktoré nájdete vo fotoalbume. 

    

        Verím, že sa Vám moja stránka bude páčiť a že sem nájdete mnoho pre Vás potrebných informácií, ktoré ste potrebovali.

 

 


        Biológia (grec. bios, βιος - život; logos, λογος - slovo) je náuka o živote. Toto všeobecné vyjadrenie zahŕňa viaceré skutočnosti:

        V už
šom zmysle je biológia veda o živých organizmoch, takých, ako ich poznáme na planéte Zem. Ale určenie presnej hranice medzi živou a neživou prírodou je niekedy problematické (v prípade vírusov, viroidov a priónov). Preto presné vymedzenie predmetu biológie nie je jednoznačné.

        V širšom zmysle slova je biológia skupinou disciplín, klasických aj moderných, ktoré sa zaoberajú štruktúrou, funkciou a úrovňou organizácie (molekulárna, bunková, orgánová, ...) živých organiz
mov. Venuje sa aj vývojovým zmenám druhov - evolúcia. Na úrovni vzájomných vzťahov organizmov a ich vzťahov so životným prostredím študujú živú prírodu etológia a ekológia.

        Zaoberá sa tiež praktickým využitím živej prírody
človekom (aplikácia poznatkov v poľnohospodárstve, medicíne,

farmakológii a pod.).